Đọc Truyện Depression (Trầm Cảm) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Depression (Trầm Cảm)

Tác giả: user23987641

Đọc Truyện

Một đứa 15 tuổi vác theo chứng bệnh trầm cảm chật vật sống qua ngày. Và đây là nhật kí tháng năm của nó