Đọc Truyện dear Taehyung. - TruyenFun.Com

Đọc Truyện dear Taehyung.

Tác giả: bhaan_

Đọc Truyện

đây là nơi tớ trải lòng cùng Taehyung, viết vì sở thích và lưu giữ kỉ niệm với Taehyung nên mong mọi người không lấy về hay sao chép, không viết vì mục đích phi lợi nhuận. có thể cùng tâm sự và góp ý văn phong của tớ. anti/haters Bangtan hay only, OT phiền click ra.

Taehyung, Mặt trời nhỏ của tớ.

"Anh ơi, biết bao giờ em mới gặp anh để gửi anh tấm chân tình này?"

Danh sách Chap
Loading...