Đọc Truyện Dead land:Tokyo - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Dead land:Tokyo

Tác giả: TuongHung1408

Đọc Truyện

Tokyo luôn là thành phố lớn nổi bật phồn vinh. Nhưng 5 năm sau lại biến thành hoang tàn bởi các quái vật. Chính phủ liền cách ly thành phố bởi các tường thành điện. Những người kẹt trong đây chỉ còn cách sinh tồn giữa đàn quái vật. Nhân vật chính của chúng ta là Kiriya Tatsumi và các bạn bị đưa về tương lai với mục đích ngăn chặn quái vật và liệu họ có thành công và sống sót trở về khi quái vật "The King" Tỉnh giấc!

Loading...