Đọc Truyện [ Truyện Tranh ] Đế thiếu chuyên sủng bá đạo thê - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [ Truyện Tranh ] Đế thiếu chuyên sủng bá đạo thê

Tác giả: MinhNguyn518

Đọc Truyện

"100 đồng, phí vất vả, đi cẩn thận không tiễn". Đường đường là đế thiếu, vậy mà bị con nhóc kia gọi là giải dược! "Đã chiếm tiện nghi của bổn thiếu gia, còn muốn chạy? Ai cho em dũng khí đó"