Đọc Truyện [Danwoo] NGÀY MAI ANH QUAY VỀ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Danwoo] NGÀY MAI ANH QUAY VỀ

Tác giả: jinji6974132

Đọc Truyện

Liệu:
Chong chóng có thể quay ngược theo chiều gió
Liệu:
Quá khứ có thể trở lại
Xoá tan đi hết tất cả những đau thương
Liệu:
Anh có thể quay về với em như ngày đầu gặp mặt
Và liệu:
Tất cả mọi thứ có thể quay về theo đúng vạch xuất phát...
Đau thương này đã lành vết bóng hình
người ấy bao giờ quay về...?