Đọc Truyện [Đam mỹ] Tù binh của Ông trùm Mafia - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Đam mỹ] Tù binh của Ông trùm Mafia

Tác giả: hoahongdaoktx

Đọc Truyện

Edit: Hoa Hồng Đào
Desigh bìa: Katto Kitto

Độ dài: phần đệm + 9 chương.
Nhân vật chính: Từ Hiển Đông × Lang Tư Lạc.
Hắc bang, giam cầm, trùm mafia chiếm dục công, lão đại hết thời cường thụ, cao H, ngược nhẹ, HE.

[Lưu ý: không chuyển ver dưới mọi hình thức]