Đọc Truyện [Đam Mỹ] Tăm Tối - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Đam Mỹ] Tăm Tối

Tác giả: rimmy007

Đọc Truyện

Tác giả: Rim
Thể loại: Hiện đại, tàn bạo công x cường thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.


Chú ý: Ngược, ngược và ngược. Không hợp với cái nàng yếu đuối thích hường đâu :v
KHÔNG MANG RA NGOÀI khi chưa xin hỏi mình, KHÔNG CHUYỂN VER. Cảm ơn <3

Loading...