Đọc Truyện [Đam Mỹ-Edit] Khoái Xuyên Chi Gặp Lại Lão Công Ta Thật Sợ Hãi - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Đam Mỹ-Edit] Khoái Xuyên Chi Gặp Lại Lão Công Ta Thật Sợ Hãi

Tác giả: MieuNhi2003

Đọc Truyện

Tên khác : Khoái xuyên chi lại thấy lão công ta hảo phương

Tác giả: Kim Phù Đồ

Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn(159 chương).

Tình trạng edit: Đang cố lết~~~~

Editor: Miêu Nhi

Nguồn cv: Wikidich, Slytherin House

Thể Loại: Xuyên nhanh - Hệ thống -Chủ thụ- 1×1 - HE

Thanh lãnh hắc hóa thụ VS Tinh phân toàn năng công, cùng một cái hệ thống tiểu cúc hoa ngốc manh.

Công từ đầu đến cuối đều là 1 người.

Nội dung nhãn: Hệ thống cường cường thích văn.

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lục Phi Ngư ┃ phối hợp diễn: Tiểu cúc (hệ thống) ┃ cái khác: Khoái xuyên, thích văn, vẽ mặt, sủng văn

(*)Bản dịch mang tính chất phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu.