Đọc Truyện [Đam Mỹ/Mạt Thế] Cầu Các Người Buông Tha Nam Phụ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Đam Mỹ/Mạt Thế] Cầu Các Người Buông Tha Nam Phụ

Tác giả: Hieungoc113

Đọc Truyện

Tác giả: Đình Hiểu Ngọc

Tên truyện: Cầu Các Người Buông Tha Nam Phụ

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, viễn tưởng mạt thế, 1vs1,pháo hôi nam phụ, xuyên thư - xuyên sách, hệ thống, công sủng thụ, cường cường, chủ thụ, HE.

Thuộc tính CP chính: Muộn tao thê nô cường công x Dương quang tươi sáng mỹ nhân thụ.

Tình trạng: Chưa hoàn

Tiến độ: Tùy tâm sở dục

Văn án? Mời xuống phía dưới ~

Ngày tháng năm sinh (ngày đăng): 16/05/2018

Truyện được đăng trên Wattpad! Từ @Hieungoc113 , vui lòng không đem đi nơi khác!

Thỉnh! Tôn trọng công sức (các) tác giả!!