Đọc Truyện [Đam Mỹ] [Cao H] Xuyên qua nhiệm vụ tình ái - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Đam Mỹ] [Cao H] Xuyên qua nhiệm vụ tình ái

Tác giả: nhatthienhuan

Đọc Truyện

Tên truyện: Xuyên qua nhiệm vụ tình ái
Thể loại: Cao H, xuyên không, sảng văn, điều giáo, nhiều couple, 1x1....
Giới thiệu:
Một bản cao H của một nhân viên nhỏ nhoi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm chủ nhân, vượt ải, tích đủ điểm theo lời hệ thống nói để có thể trở về thế giới thực tại.
~~~~~~~~~~
Truyện H, bug chỉ là gió thoảng mây bay.
Không mong gì nhiều, chỉ mong được ủng hộ, vote và comment ~~~~