Đọc Truyện Đại tiểu thư xuyên qua làm nữ phụ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Đại tiểu thư xuyên qua làm nữ phụ

Tác giả: NguetHanBang

Đọc Truyện

Thể loại : xuyên không , nữ phụ , H , ...
Lãnh Nguyệt Vy đại tiểu thư nhà họ Lãnh , vì lỡ * chê * truyện của mỗ tác giả nào đó mà đã bị xuyên vào làm nữ phụ trong đó , nhưng sau khi cô xuyên vào đã khiến mọi chuyện đã thay đổi , không còn theo trình tự như trước .
_ Gia đình này tôi quyết phải bảo vệ , không ai được động đến nếu không thì đừng trách Lãnh Nguyệt Vy tôi độc ác !!!
Nam chính thì sao chứ ?? Ta soái hơn các ngươi nga :3

Loading...