Đọc Truyện Đặc Thù Án Kiện Điều Tra Tổ 特殊案件调查组 - Dịch Dung Thuật Cửu 易容术九 - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Đặc Thù Án Kiện Điều Tra Tổ 特殊案件调查组 - Dịch Dung Thuật Cửu 易容术九

Tác giả: RuanyingXin

Đọc Truyện

Tác phẩm: Đặc Thù Án Kiện Điều Tra Tổ (Tổ Chuyên Án đặc biệt) - 特殊案件调查组

Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu - 易容术九.

Thể loại: hiện đại, trinh thám tâm lý, 1×1, cường cường, hổ công (có chút chút), HE.

Tình trạng: 4 phần.

Tình trạng edit: Đang tiến hành.

Nguồn & spoil: Lâm Phong.

Trans: QT ca ca.

Editor: Amethyst

Ngày bắt đầu: 5/12/2014

Raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1165447

Edit/Beta by: https://emeraldamethyst0401.wordpress.com
________________________________________

【 Bản Reup chưa được sự chấp nhận của nhà edit. Xin đừng repost/edit khi chưa xin phép. Đừng quên ủng hộ các editor và beta-er bằng cách like/share các tác phẩm của họ! 】

【 Permission wasn't granted by the editor and beta-er to repost. Please do not repost/edit without permission but sharing this post is welcomed. Don't forget to support the editor(s) and beta-er(s) by like/share their work! 】