Đọc Truyện [CV_KOOKTAE/KOOKV] - NÔ LỆ CỦA TỔNG TÀI ÁC MA - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [CV_KOOKTAE/KOOKV] - NÔ LỆ CỦA TỔNG TÀI ÁC MA

Tác giả: ngann1306

Đọc Truyện

- Author ver: Ngânn
- Thể loại: BL, ngược thụ, trước ngược sau sủng. Tàn nhẫn công, ngây thơ thụ, sinh tử, SM.
#Lưu ý: Ai không thích Đam mỹ hay KookV thì có thể quay trở lại.