CƯỚI CHỒNG MA - Sầm Ngôn Vô Lam

CƯỚI CHỒNG MA - Sầm Ngôn Vô Lam

Nghe nói mảnh đất ấy là đất độc, cứ tưởng chuyển vào mấy ngày đầu bình yên thì xem như an toàn, sau đó mới biết được có một người bị giết oan mà còn bị yểm bùa ở đó hai trăm năm trước, vậy ngôi nhà này đã xây từ rất lâu thì tại sao họ lại nói dối tôi là xây từ hai mươi năm trước? Vậy người bị yểm đó là ai? Tại sao chỉ duy nhất mình tôi thấy?.

Author: Sầm Ngôn Vô Lam

Thể loại: Ngôn tình ma

Ảnh bìa: pinterest


✖Không reup lại✖

5 Chương mới cập nhật truyện CƯỚI CHỒNG MA - Sầm Ngôn Vô Lam