Đọc Truyện Other World Assassin Life of a Man who was a Shut-in - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Other World Assassin Life of a Man who was a Shut-in

Tác giả: htndekko1102

Đọc Truyện

Một người thanh niên, một neet với 7 năm kinh nghiệm trong các game online!

Satou Yuuma chết đột ngột, Chúa nghĩ rằng nó là lãng phí nên đã chuyển anh ta đến một thế giới khác.

Trang bị vũ khí che chở từ Chúa, cũng như kỹ năng Ẩn dấu.

Một kỹ năng dường như đơn giản mà trên thực tế là khả năng không thể tưởng tượng ...

Danh sách Chap

CHƯƠNG 1 : LẦN CUỐI

CHƯƠNG 2 : CHÚA TRỜI

CHƯƠNG 3 : CHUYỂN SINH

CHƯƠNG 4 : BẢNG TRẠNG THÁI

CHƯƠNG 5 : XÁC NHẬN

CHƯƠNG 6 : TRẬN CHIẾN ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 7 : RỪNG

CHƯƠNG 8 : HANG ĐỘNG

CHƯƠNG 9 : TRẢ THÙ

CHƯƠNG 10 : MA THUẬT

CHƯƠNG 11 : TĂNG CẤP

CHƯƠNG 12 : HỘP VẬT PHẨM

CHƯƠNG 13 : KẾT QUẢ

CHƯƠNG 14 : THỊT

CHƯƠNG 15 : DAO

CHƯƠNG 16 : PHÂN TÁCH

CHƯƠNG 17: TRẬN ĐẤU VỚI NHỮNG TÊN TRỘM

HELLO AE😂😂😂😂😂

CHƯƠNG 18: CÁC CUỘC CHIẾN

CHƯƠNG 19: NGƯỜI GÁC CỔNG

CHƯƠNG 20: LÀNG BARIS

CHƯƠNG 21: QUÁN TRỌ

CHƯƠNG 22: CẢM ƠN

CHƯƠNG 23 : MẠO HIỂM GIẢ

CHƯƠNG 24: GRACE

CHƯƠNG 25: SÓI BẠC

CHƯƠNG 26: MA THUẬT PHỤC HỒI

CHƯƠNG 27: CHÚNG TA ĐI

CHƯƠNG 28: HÀNH TRÌNH

THÔNG BÁO

CHƯƠNG 29: ĐIỂM ĐẾN

CHƯƠNG 30: GẶP GỠ

CHƯƠNG 31: YÊU CẦU

CHƯƠNG 32 : COCKATRICE

CHƯƠNG 33: BÁO CÁO NHIỆM VỤ

CHƯƠNG 34: CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ

CHƯƠNG 35: JINIA

CHƯƠNG 36: RISA

CHƯƠNG 37: DAO ĐỘC

HELLO

HELLO 2

CHƯƠNG 38: GORIRA

CHƯƠNG 39: Orc

CHƯƠNG 40: BẤT CẨN

CHƯƠNG 41: ĐẲNG CẤP

CHƯƠNG 42: HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

CHƯƠNG 43: KẺ SĂN ĐẦU

CHƯƠNG 44: ĂN TỐI

CHƯƠNG 45: CỬA HÀNG VŨ KHÍ

CHƯƠNG 46: CHỦ GUILD

CHƯƠNG 47: PHẦN THƯỞNG VÀ YÊU CẦU

CHƯƠNG 48: KIỂM TRA

CHƯƠNG 49: Tức giận

CHƯƠNG 50: BARIKU

CHƯƠNG 51: NHỮNG KỈ NIỆM

CHƯƠNG 52: A-RANK

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỊCH TRUYỆN

CHƯƠNG 53: MUA SẮM

CHƯƠNG 54: BA RỪNG QUÁI

CHƯƠNG 55: CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ

CHƯƠNG 56: RỪNG ORC

CHƯƠNG 57: MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC

CHƯƠNG 58: HƯỚNG TỚI TỚI QUÁI VẬT CẤP HIẾM MỚI

CHƯƠNG 59: VẬT PHẨM MA THUẬT

CHƯƠNG 60: HỦY DIỆT

AE

CHƯƠNG 61: TÌNH HUỐNG BẤT NGỜ

CHƯƠNG 62: ĐI ĐỂ TRỞ VỀ

CHƯƠNG 63: CUỘC ĐỤNG ĐỘ

CHƯƠNG 64: TRỞ VỀ

CHƯƠNG 65: CUỘC GẶP GỠ

CHƯƠNG 66: THẢO LUẬN

CHƯƠNG 67: QUÉT SẠCH

CHƯƠNG 68: BẤT NGỜ

CHƯƠNG 69: VÀO CUỐI NGÀY

THÔNG BÁO TRUYỆN MỚI

CHƯƠNG 70: ĐẾN RỪNG ĐÁ

CHƯƠNG 71: CHIẾN LƯỢC DIỆT CHỦNG

CHƯƠNG 72: HỌP LẠI

CHƯƠNG 73: MỤC TIÊU

CHƯƠNG 74: NGƯỜI HÀNG XÓM MỚI

CHƯƠNG 75: SỰ MIỄN CƯỠNG

CHƯƠNG 76: HƯỚNG TỚI MỘT NHIỆM VỤ MỚI

CHƯƠNG 77: CHIẾN ĐẤU KĨ THUẬT

CHƯƠNG 78: MOUNT PIG

CHƯƠNG 79: KỸ NĂNG

CHƯƠNG 80: TĂNG CẤP

CHƯƠNG 81: GIẢI THÍCH

CHƯƠNG 82: BẠN BÈ

CHƯƠNG 83: MUA SẮM

THÔNG BÁO AE

CHƯƠNG 84: THÍ NGHIỆM

CHƯƠNG 85: MÙI HƯƠNG CỦA PHÉP THUẬT

CHƯƠNG 86: DÃY NÚI GOLEM

CHƯƠNG 87: LO LẮNG

CHƯƠNG 88: BÍ MẬT

CHƯƠNG 89: TRỰC GIÁC

TRUYỆN MỚI RA LÒ

CHƯƠNG 90: LO LẮNG

CHƯƠNG 91: HỒI PHỤC

CHƯƠNG 92: ZONGA

CHƯƠNG 93: QUÁ KHỨ

CHƯƠNG 94: SỰ TỒN TẠI TƯƠNG TỰ

CHƯƠNG 95: SỨC MẠNH BẤT NGỜ

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO LẠI

HƯỚNG DẪN CHÚT KHÔNG AE LẠI HỎI

CHƯƠNG 96: PHÉP THUẬT MỚI

CHƯƠNG 97: QUÁ KHỨ

THÔNG BÁO

CHƯƠNG 98: SỢ HÃI

CHƯƠNG 99: CUỘC CHIẾN CỦA SHINGU

CHƯƠNG 100: HOÀ GIẢI

CHƯƠNG 101: TIỆC

CHƯƠNG 102: QUỶ TỘC

CHƯƠNG 103: LỜI TẠM BIỆT

THÔNG BÁO