Đọc Truyện Cuộc chiến chén thánh(Fate/Ally and betrayal) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Cuộc chiến chén thánh(Fate/Ally and betrayal)

Tác giả: clayisthebest25

Đọc Truyện

Lần này,cuộc chiến chén thánh lần XX sẽ được tổ chức tại thủ đô Pháp.Nhưng có một điều cuộc chiến này hay vì có 7 servant như trước bao gồm:Saber(kiếm sĩ),Lancer(thương thủ),Archer(cung thủ),Caster(pháp sư),Assassin(sát thủ),Rider(kị binh),Berserker(cuồng nhân) và 7 vị master,chén thánh lại tạo một servant mới class Avenger nhưng Servant này sẽ không có Master mà chính chén thánh sẽ điều khiển Servant ấy và sẽ không có class Ruler.Trong cuộc chiến lần này,con người không từng thủ đoạn và âm mưu để có thể giành lấy chén thánh,chính vì thế chén thánh lần này nó có thể trở thành master thứ 8 để thay trời hành quyết trận chiến này.Và bây giờ cuộc chén thánh diễn ra tại Paris bắt đầu.