Đọc Truyện |• Crusoress Art House •| - TruyenFun.Com

Đọc Truyện |• Crusoress Art House •|

Tác giả: Domitor_CSkymail

Đọc Truyện

Một căn nhà toàn tranh vẽ thứ hai sau vụ hỏa hoạn được dựng lên, với mong muốn của chủ nhà là được nhiều khách đến thăm và trò chuyện~~

Chắc ít người thích style của tui nhể...

Bìa hoàn toàn do chủ nhà vẽ.

Và đừng ăn cắp hoặc ăn trộm chất xám ở đây, không thì đừng trách chủ nhà vô tình :V