Đọc Truyện [ Creepypasta OC ] The Ghost Snow - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [ Creepypasta OC ] The Ghost Snow

Tác giả: --Mono--

Đọc Truyện

Thật chẳng hiểu nổi, tại sao lòng người lạnh lẽo đến như thế ? Chúng còn buốt giá hơn nhưng bông tuyết ngoài kia rất nhiều ...