Đọc Truyện Creepypasta oc - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Creepypasta oc

Tác giả: Miriko070508

Đọc Truyện

Mina làm ơn đừng ném đá hay ném gạch, hãy chỉ thôi và em cũng có 9 tuổi nên hãy thương yêu em hơn, please!