Đọc Truyện [COVER] [THẤT NGŨ CHIẾT, DAIMO, KHẢI NGUYÊN] LỚP HỌC MA - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [COVER] [THẤT NGŨ CHIẾT, DAIMO, KHẢI NGUYÊN] LỚP HỌC MA

Tác giả: satzu14061999

Đọc Truyện

có các cặp sau đây: 75 (chính), Daimo (mém phụ), Khải Nguyên (hơi phụ) và nhiều cp khác.
chú ý: Kì thị đam với bách thì click back đi nhá???
Khải Nguyên là cp bên TFBoys tại để phù hợp vs truyện nên thêm cp đam mỹ vào.

số chương : 108 chap.
tình trạng: đang lết từ từ :))))

#VERODITION
Author: Alice