Cốt cách một quý ông

Cốt cách một quý ông

Bạo chúa mang cốt cách một quý ông. Đó là khi cái ác trở nên thật thanh tao và đầy kiêu hãnh.

Cover: hwangthien from @T3-Team.

Highest ranking: #12 in Thriller (16.05.2017)

5 Chương mới cập nhật truyện Cốt cách một quý ông