Đọc Truyện CON ĐƯỜNG SỦNG HẬU (SỦNG HẬU CHI LỘ) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện CON ĐƯỜNG SỦNG HẬU (SỦNG HẬU CHI LỘ)

Tác giả: thaotrinh424

Đọc Truyện

Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất đi chỗ dựa, ông trời thương xót nàng cho nàng được trọng sinh trước khi đi tìm chỗ dựa mới.
Vì thế Phó Dung hoàn toàn vui mừng gần chết, trọng sinh thật sự rất tuyệt vời,lần này nhất định phải chọn một nam nhân tốt để gả. Ai ngờ Túc vương đột nhiên quấn quýt không buông, động tay động chân thì thôi đi, còn muốn cưới nàng làm vương phi?
Phó Dung thật lòng không muốn gả,
Nàng không sợ hắn ban ngày cao lãnh buổi tối XX, nhưng nàng không muốn làm quả phụ đâu.
Note:
1. Song trọng sinh, 1V1, HE.
2. Nam chủ cường cưới cường sủng, nữ chủ một đường không ngược.
Nhân vật chính: Phó Dung, Từ Tấn
Tác giả:Tiếu Giai Nhân
Nguồn:Cung Quảng Hằng

Danh sách Chap

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16 +17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 23 +24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Góc Pr Truyện mới:))

Chương 30

Chương 31 +32

PR truyện part2

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Trưng cầu ý kiến:((

Chương 40 +41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Đôi lời xin lỗi :(

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Thông Báo

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82 +83

Chương 84 + 85

Chương 86 +87

Chương 88 +89

Chương 90+91

Chương 92 +93

Chương 94 +95

Chương 96 +97

Chương 98 +99

Chương 100 + 101

Chương 102 + 103

Chương 104 + 105

Chương 106 + 107

Chương 108 +109

Chương 110 +111

Chương 112 +113

Chương 114 -115

Chương 116 + 117

Chương 118 + 119

Chương 120 + 121

Chương 122 +123

Chương 124 + 125

Chương 126 + 127

Chương 128 +129

Chương 130 + 131

Chương 132 + 133

Chương 134 + 135

Chương 136 + 137

Chương 138+139

Chương 140+141

Chương 142 + 143

Chương 144 +145

Chương 146+147

Chương 148+149

Chương 150 + 151

Chương 152 + 153

Chương 154 + 155

Chương 156 + 157

Chương 158 + 159

Chương 160 + 161

Chương 162+163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169