Đọc Truyện [Chuyển Ver][VKOOK] LẦN NỮA YÊU ANH - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Chuyển Ver][VKOOK] LẦN NỮA YÊU ANH

Tác giả: Hie_V95

Đọc Truyện

Author : Thiên Du
Fic gốc : Lần nữa yêu anh.
CP gốc : Jung YunHo x Kim JaeJoong
Link fic gốc : https://yunje83.wordpress.com/yunjae-fanfic/lan-nua-yeu-anh/
CP chuyển : Kim Taehyung x Jeon Jungkook
Thể loại : Boy × boy, hiện đại, ngược, sinh tử văn, có H, HE.
Sumary : "Hai đường thẳng song song và khác biệt tưởng chừng như đến từng tế bào, ấy vậy mà họ lại gặp nhau và kết nên mối duyên, chuyện tình,....."
Loading. ...

Loading...