Đọc Truyện [Chuyển ver Bobbin/DoubleB] Hiệp định 30 ngày làm gay - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Chuyển ver Bobbin/DoubleB] Hiệp định 30 ngày làm gay

Tác giả: thuwwww

Đọc Truyện

Tên gốc: Hiệp nghị giảo cơ 30 thiên

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Thể loại: đam mỹ, hài hài, tưng tửng, sến lụa =)), 1×1, HE

Chuyển ver: Thuwwww

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản chuyển ver: Chưa hoàn

Couple gốc: Trương Linh Dật - Vương Nghiễm Ninh

Couple chuyển ver: Kim Trí Nguyên - Kim Hàn Bân

-Chỉ vì thấy bộ này hay, nên muốn chuyển ver về chiếc thuyền nho nhỏ đang chèo sẵn tiện đọc offline luôn. Vì chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả lẫn người edit, thỉnh cầu không đem đi lung tung...

Loading...