Đọc Truyện chuyện tình đại thần - TruyenFun.Com

Đọc Truyện chuyện tình đại thần

Tác giả: Nguyen_Angela

Đọc Truyện

fic đầu tay mong mọi người giúp đỡ và quan tâm hơn

Phần giới thiệu :

Dương Dương vai Tiêu Nại ( Nhất Tiếu Nại Hà ) 22 tuổi _ 1m80 : là đại thần của trường và của khoa công nghệ thông tin

Trịnh Sảng vai Bối Vy Vy ( Lô Vỹ Vy Vy ) 20 tuổi _ 1m69 : là một trong tứ đại mỹ nhân của trường và là hoa khôi của khoa công nghệ thông tin

Hám Thanh Tử vai Chân Bảo Điệp ( Điệp Vũ Vũ ) 21 tuổi _ 1m65 : là một trong tứ đại mỹ nhân của trường và là nữ thần của khoa hóa học

Hình Chiêu Lâm vai Vũ Phi Ngữ ( Phi Ngữ) 22 tuổi : là nam thần của khoa ngôn ngữ chỉ đứng sau Tiêu Nại

Ngưu Tuấn Phong vai Vu Bán San ( Ngu Công ) 22 tuổi _ 1m80 : là bạn của Tiêu Nại khoa công nghệ thông tin

Lưu Bội Nguyệt vai Bội Bội ( Lô Vỹ Bội Bội ) 20 tuổi : là bạn thân của Vy Vy khoa công nghệ thông tin

An Duyệt Khê vai Ái Phi _ 20 tuổi : là bạn cùng phòng ở kí túc xá của Vy Vy

Trần Tường vai Chân Thiếu Tường ( Chân Thuỷ ) 23 tuổi _ 1m76 : là anh trai của Bảo Điệp và là kẻ đối đầu với Tiêu Nại

Bách Kính Đình vai Liêm Ngưu < 22 tuổi _ 1m83 : là bạn cùng phòng kí túc xá của Tiêu Nại

Dương Tử vai Hà Nhiên Nhiên ( Tiểu Vũ Nhiên Nhiên ) 20 tuổi _ 1m67 : là hoa khôi của trường và là của khoa ngôn ngữ, là bạn gái của Chân Thuỷ

Triệu Viên Viện vai Thi Thi < 20 tuổi _ 1m70: là bạn cùng phòng kí túc xá của Vy Vy

Lương Khiết vai Dư Dư < 20 tuổi _ 1m66 : là bạn cùng phòng kí túc xá của hoa khôi trường

Tỉnh Bách Nhiên vai Bảo Quân ( Quân Vy ) 22 tuổi : là nam thần của khoa hóa học và là kẻ đối đầu với Tiêu Nại

Tưởng Y Y vai Tiêu Khanh < 17 tuổi : là em gái của Tiêu Nại và là học trò của

Loading...