Đọc Truyện chuyện thẩn chuyện thơ. - TruyenFun.Com

Đọc Truyện chuyện thẩn chuyện thơ.

Tác giả: __tamago__

Đọc Truyện

quả trứng tròn quay
loay hoay cầm bút
viết mấy dòng thơ
tự cười nắc nẻ.