Đọc Truyện Chúng ta đều yêu nàng - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Chúng ta đều yêu nàng

Tác giả: ShinchiKudo9

Đọc Truyện

Cô từ thế kỉ 21 xuyên không trở về thời đại ngàn năm trước. Trở thành đại tiểu thư phế vật của phủ Thừa Tướng bị mọi người kinh rẻ. Có được kí ức của chủ thể, cộng thêm bị áp bức, cô quyết định thay chủ thế đòi lại công đạo.