Đọc Truyện Chủ Tử Cuồng Huyết - Trần Di Di - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Chủ Tử Cuồng Huyết - Trần Di Di

Tác giả: TranDi0305

Đọc Truyện

Tác giả: Trần Di Di
Nội dung: Giữa hai người luôn có một ranh giới chưa thể phá bỏ, anh nợ cô một người anh trai, cô nợ anh cả một tấm chân tình. Sau ngần ấy năm gặp lại giữa hai người lại có mối quan hệ chủ tử, cô như hình với bóng kè kè bên người anh, anh không để cô chạy thoát, anh muốn đem cô nhốt vào chiếc lồng chỉ có anh mới có thể mở ra được.