Đọc Truyện [CHAERA]-Sự Chiếm Hữu Của Quỷ Vương - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [CHAERA]-Sự Chiếm Hữu Của Quỷ Vương

Tác giả: LeeYongMin27

Đọc Truyện

Em có yêu tôi không?
- Em có
Em có sợ tôi không?
- Em....có
Sao em lại sợ tôi chứ?
-...
Đừng sợ tôi nữa được không? Tôi yêu em mà!
- Em...
Được chứ?
- Ừm...*gật mạnh đầu*