Đọc Truyện Cặp Đôi Định Mệnh [longfic] [allcouples] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Cặp Đôi Định Mệnh [longfic] [allcouples]

Tác giả: YonaTran

Đọc Truyện

Khi các Thụ nhà ta sinh ra họ không biết mình là Ma Cà Rồng. Cho tới khi có những chịu chứng như thèm máu chẳng hạn, thích ăn thịt sống nhiều hơn trước. Thấy không hay họ nói cho ba mẹ mình biết, và khi ba mẹ họ nghe được đã kể hết tất cả sự thật, và đưa họ vào trường dành cho Vampire có tên là Heaven ở đây được chia ra làm 3 cấp đó là: +Ma Cà Rồng cao cấp
+Ma Cà Rồng trung cấp
+Ma Cà Rồng sơ cấp

Thì đương nhiên cá thụ của chúng ta mới vào thuộc Sơ Cấp rồi! Chỉ có các công của chúng ta là cao cấp. Họ đối đầu với nhau rồi phát triển thành tình yêu, rồi sảy ra cũng đột,chia xa......

Các công của chúng ta đã tu luyện ở trường Heaven rất lâu, chỉ để trả thù cho người họ yêu

*đây là cuốn chuyện thứ 2 của ta, mong mọi người đón nhận! Cảm ơn! Có ai muốn lấy thì tự nhiên ta không ép, vì chuyện này ta lấy từ rất nhiều chuyện khác nhau họp lại viết lên nó, nhưng yên tâm trong đó vẫn có ý của ta*
By: Yonatran

Loading...