Đọc Truyện CAO THỦ " ĐỔI ĐEN THAY TRẮNG " - Phong Lưu Thư Ngốc - TruyenFun.Com

Đọc Truyện CAO THỦ " ĐỔI ĐEN THAY TRẮNG " - Phong Lưu Thư Ngốc

Tác giả: Chanyeol0627

Đọc Truyện

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Đam Mỹ , Xuyên không

Nguồn 1 :(1-15) ductienductu.wordpress.com

Chuyển ngữ : Phong Lưu.

Beta : BuBu

Nguồn 2 : erale.wordpress.com(16-end)

Biên tập : Erale ,Cúc Kiên Cường ,Chuôi ,Tiểu Cát

Trạng thái : Full


P/s : Truyện mình reup với mục đích đọc offline , phi lợi nhuận ,thỏa mãn sự phát cuồng , tâm tình tự thẩm đêm phia của bản thân...😅😅😅 Truyện chưa có sự đồng ý của Boss 1. Phía trên là link gốc của chủ nhà , mọi người qua ủng hộ Boss , mong các bạn bỏ qua ạ .

Danh sách Chap

Văn Án

Quyển 1 - Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Chap 11 - Phiên ngoại

Quyển 2 - Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Quyển 3 - Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Quyển 4 - Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Chap 11 : Phiên ngoại

Quyển 5 - Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Quyển 6 - Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Quyển 7 - Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Chap 11

Chap 12

Chap 13

Chap 14

Quyển 8 : Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Chap 11

Chap 12

Chap 13

Chap 14

Chap 15

Chap 16

Chap 17

Chap 18

Chap 19

Chap 20

Chap 21

Chap 22

Chap 23

Chap 24

Chap 25

Quyển 9 : Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Chap 11

Chap 12

Quyển 10 - Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Chap 11

Chap 12

Chap 13

Chap 14

Quyển 11 : Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Chap 11

Chap 12

Chap 13

Quyển 12 : Chap 1

Chap 2+3+4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Quyển 13 : Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Quyển 14 : Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Chap 11

Chap 12

Chap 13

Chap 14

Chap 15

Quyển 15 - Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Chap 11

Chap 12

Chap 13

Quyển 16 - Chap 1 : Giáo chủ ma giáo cùng thánh tăng

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Chap 11

Quyển 17 : Yêu Hồ và Nhiếp Chính Vương

Quyển 18

Quyển 19