Đọc Truyện Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - Còn cập nhật - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - Còn cập nhật

Tác giả: kimhangtran9

Đọc Truyện

Câu chuyện kể về Lục Phiến Môn nữ bổ khoái Viên Kim Hạ vì một vụ án mà gây thù kết oán với Cẩm y vệ Lục Dịch có tính cách tàn nhẫn.

Triều đình xảy ra vụ án mất cắp ngân lượng, mười vạn lượng bạc được dùng để tu sửa cầu đường đã không cánh mà bay, nữ bổ khoái Viên Kim Hạ phụng mệnh hỗ trợ Cẩm y vệ Lục Dịch cùng đến Dương Châu điều tra, truy tìm số ngân lượng bị mất cắp.

Viên Kim Hạ và Lục Dịch vốn không cùng chí hướng nhưng do việc điều tra vụ án nên phải liên thủ với nhau. Hai người từ chỗ như nước với lửa đã dần có cái nhìn khác về đối phương và sau đó nảy sinh tình cảm, vòng quay số phận từ đó bắt đầu xoay quanh nhau.

Tuy nhiên, sự đời không như mong muốn, Viên Kim Hạ chính là cô nhi của vụ án Hạ Ngôn năm xưa, vốn mang mối thù gia tộc nên đã khiến cô nảy sinh khoảng cách với Lục Dịch

Cuối cùng, hai người đã vượt qua thử thách, bỏ lại thù riêng để cùng đối đầu với kẻ địch, vượt qua những trói buộc của xã hội, dũng cảm đến với nhau.

Người dịch truyện : Hằng Trần và Bình Thanh
Designer ảnh bìa: @anhtho1991
Cộng tác viên : Đậu
Link FB fanpage: https://www.facebook.com/C%E1%BA%A9m-Y-Chi-H%E1%BA%A1-2019-Fanpage-C%E1%BA%ADp-Nh%E1%BA%ADt-290865051783323/?ref=bookmarks
Link FB cá nhân: https://www.facebook.com/kimhang.tran.9

Danh sách Chap

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14 (đã sửa lại)

Chương 15 (đã sửa lại)

Chương 16 (đã sửa lại)

Chương 17 (đã sửa lại)

Chương 18 (đã sửa lại)

Chương 19 (đã sửa lại)

Chương 20 (đã sửa lại)

Chương 21 (đã sửa lại)

Chương 22 (đã sửa lại)

Chương 23 (đã sửa lại)

Chương 24 (đã sửa lại)

Chương 25 (đã sửa lại)

Chương 26 (đã sửa lại)

Chương 27 (đã sửa lại)

Chương 28 (đã sửa lại)

Chương 29 (đã sửa lại)

Chương 30 (đã sửa lại)

Chương 31 (đã sửa lại)

Chương 32 (đã sửa lại)

Chương 33 (đã sửa lại)

Chương 34 (đã sửa lại)

Chương 35 (đã sửa lại)

Bình luận

Chương 36 (đã sửa lại)

Chương 37 (đã sửa lại)

Chương 38 (đã sửa lại)

Chương 39 (đã sửa lại)

Chương 40 (đã sửa lại)

Chương 41 (đã sửa lại)

Chương 42 (đã sửa lại)

Chương 43 (đã sửa lại)

Chương 44 (đã sửa lại)

Chương 45 (đã sửa lại)

Chương 46 (đã sửa lại)

Chương 47 (đã sửa lại)

Chương 48 (đã sửa lại)

Chương 49 (đã sửa lại)

Chương 50 (đã sửa lại)

Chương 51 (đã sửa lại)

Chương 52 (đã sửa lại)

Chương 53 (đã sửa lại)

Chương 54 (đã sửa lại)

Chương 55 (đã sửa lại)

Chương 56 (đã sửa lại)

Chương 57 (đã sửa lại)

Chương 58 (đã sửa lại)

Chương 59 (đã sửa lại)

Chương 60 (đã sửa lại)

Chương 61 (đã sửa lại)

Chương 62 (đã sửa lại)

Chương 63 (đã sửa lại)

Chương 64 (đã sửa lại )

Chương 65 (đã sửa lại)

Chương 66 (đã sửa lại)

Chương 67 (đã sửa lại)

Chương 68 (đã sửa lại)

Chương 69 (đã sửa lại)

Chương 70 (đã sửa lại)

Chương 71 (đã sửa lại)

Chương 72 (đã sửa lại)

Chương 73 (đã sửa lại)

Chương 74 (đã sửa lại)

Chương 75 (đã sửa lại)

Chương 76 (đã sửa lại)

Chương 77 (đã sửa lại)

Chương 78 (đã sửa lại)

Chương 79 (đã sửa lại)

Chương 80 (đã sửa lại)

Chương 81 (đã sửa lại)

Chương 82 (đã sửa lại)

Chương 83 (đã sửa lại)

Chương 84 (đã sửa lại)

Chương 85 (đã sửa lại)

Chương 86 (đã sửa lại)

Chương 87(đã sửa lại)

Chương 88 (đã sửa lại)

Chương 89 (đã sửa lại)

Chương 90 (đã sửa lại)

Chương 91(đã sửa lại)

Chương 92 (đã sửa lại)

Chương 93 (đã sửa lại)

Chương 94 (đã sửa lại)

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Bình luận lần 3

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135 (Đại kết cục)

Lời kết

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 2: Sơ tâm - Lần đầu gặp mặt

Ngoại truyện 3: Sau kết hôn