Đọc Truyện BTS ( imagine) Past 1 - TruyenFun.Com

Đọc Truyện BTS ( imagine) Past 1

Tác giả: namjoon94_99

Đọc Truyện

Đọc truyện rồi từ từ tưởng tượng .
Có thể kết hợp với nhạc để tăng thêm cảm xúc.
Mình là fan của Cố Tây Tước nên có một số chi tiết sẽ lấy từ bộ truyện "All in love" của chị . Bạn nào có nhu cầu có thể ghé qua bộ truyện này để ủng hộ nữ thần tượng của mình.
À , có gì chưa hài lòng có thể để lại comment góp í để mình có thể rút kinh nghiệm....
Cảm ơn rất nhiều.

Danh sách Chap

Kim Namjoon 1

Kim Seokjin 2

Park Jimin 3

Jung Hoseok 4

Kim Taehyung 5

Min Yoongi 6

Jeon Jungkook 7

Kim Namjoon 8

Kim Seokjin 9

Park Jimin 10

Jung Hoseok 11

Kim Taehyung 12

Min Yoongi 13

Jeon Jungkook 14

Kim Namjoon 15

Kim Seokjin 16

Park Jimin 17

Jung Hoseok 18

Kim Taehyung 19

Min Yoongi 20

jeon Jungkook 21

Kim Namjoon 22

Kim Seokjin 23

Jung Hoseok 24

Kim Taehyung 25

Min Yoongi 26

Park Jimin 27

Jeon Jungkook 28

Kim Namjoon 29

Kim Seokjin 30

Park Jimin 31

Jung Hoseok 32

Kim Taehyung 33

Min Yoongi 34

Jeon Jungkook 35

Kim Namjoon 36

Kim Seokjin 37

Park Jimin 38

Jung Hoseok 39

Kim Taehyung 40

Min Yoongi 41

Jeon Jungkook 42

Kim Namjoon 43

Kim Seokjin 44

Park Jimin 45

Jung Hoseok 46

Kim Taehyung 47

Min Yoongi 48

Jeon Jungkook 49

Kim Namjoon 50

Kim Seokjin 51

Park Jimin 52

Jung Hoseok 53

Kim Taehyung 54

Min Yoongi 55

Jeon Jungkook 56

Kim Namjoon 57

Kim Seokjin 58

Park Jimin 59

Jung Hoseok 60

Kim Taehyung 61

Min Yoongi 62

Jeon Jungkook 63

Kim Namjoon 64

Kim Seokjin 65

Park Jimin 66

Jung Hoseok 67

Kim Taehyung 68

Min Yoongi 69

Jeon Jungkook 70

Kim Namjoon 71

Kim Seokjin 72

Park Jimin 73

Jung Hoseok 74

Kim Taehyung 75

Min Yoongi 76

Jeon Jungkook 77

Kim Namjoon 78

Kim Seokjin 79

Park Jimin 80

Jung Hoseok 81

Kim Taehyung 82

Min Yoongi 83

Jeon Jungkook 84

Kim Namjoon 85

Kim Seokjin 86

Park Jimin 87

Jung Hoseok 88

Kim Taehyung 89

Min Yoongi 90

Jeon Jungkook 91

Kim Namjoon 92

Kim Seokjin 93

Park Jimin 94

Jung Hoseok 95

Kim Taehyung 96

Min Yoongi 97

Jeon Jungkook 98

Kim Namjoon 99

Kim Seokjin 100