Đọc Truyện [BTS Imagine][Fanfiction] Tử tù - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [BTS Imagine][Fanfiction] Tử tù

Tác giả: dinhhien224

Đọc Truyện

"Cả thế giới có thể không biết Kim Taehyung là ai, hoặc biết dưới danh nghĩa một kẻ sát nhân, tôi vẫn muốn ít nhất có ai đó minh chứng cho sự tồn tại của một câu chuyện."

"Một câu chuyện?"

"Phải. Câu chuyện của 7 chúng tôi."