Đọc Truyện [BSD] những câu chuyện thiếu muối'ss - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [BSD] những câu chuyện thiếu muối'ss

Tác giả: Rei__Chan_2104

Đọc Truyện

Fic khá là nhạt'ss và thiếu muối ._. chủ yếu xàm xí là nhiều ! :)))
Có thể làm người đọc........ có thể bị nhạt'ss và muốn bỏ fic :v
Couple : soukoku , shin soukoku