Đọc Truyện [Blackpink] [Chaesoo] Playing with fire - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Blackpink] [Chaesoo] Playing with fire

Tác giả: LiLithLawliet

Đọc Truyện

PLAYING WITH FIRE
Thể loại: Thực tế, Drama, Romance, HE
Thuyền mình chèo: Chaesoo only.

New ship, new story.
Còn ai chưa nhảy lên cái thuyền thúng này thì mau nhảy, sẽ không phải hối hận đâu!! (hoặc có?)