Đọc Truyện [BL] Phía sau scandal - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [BL] Phía sau scandal

Tác giả: hungty1409

Đọc Truyện

Tác giả: Đệ Hưng

Thể loại: boylove, hiện đại, minh tinh phúc hắc công x paparazzi manh mỹ thụ, có ngọt có ngược, HE

Couple: Trịnh Khải x Lạc Vĩnh Lộc

Nhân vật phụ: Mặc Kính x Lương Diệc Chi

Tình trạng: Đang lết (15 chương - 2 phiên ngoại)

Ý TƯỞNG CỦA TÔI, CÔNG SỨC TYPE CỦA TÔI, MANG ĐI KHÔNG XIN PHÉP LẬP TỨC THẺO TRYM