Đọc Truyện Biến Thân Ở DC Thế Giới - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Biến Thân Ở DC Thế Giới

Tác giả: Masatvuong1999

Đọc Truyện

Hán Việt: Biến thân tại DC thế giới

Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà

Người xuyên việt đã chết, có việc hoá vàng mã,

Tây á. Khuê ân dung hợp người xuyên việt ký ức, đã biết chính mình sẽ làm lục mũi tên hiệp muội muội mà lên làm tuỳ tùng anh hùng, nàng không hài lòng loại này hiện trạng.

Đây là một cái nữ anh hùng tự mình cố gắng tự lập trưởng thành chuyện xưa.

Ta tâm như mũi tên nhọn, ở trong gió thẳng tắp bay lượn.

Loading...