Đọc Truyện [bhtt] [Hoàn] [Tự viết]: Cần bao nhiêu duyên phận để ta gặp nhau ? - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [bhtt] [Hoàn] [Tự viết]: Cần bao nhiêu duyên phận để ta gặp nhau ?

Tác giả: Ayy2000

Đọc Truyện

Couple chính: Ngôn Hy x Bạch Hà Anh
Couple phụ: Khả Vi x Mộc Tử
Thể loại: Cổ đại, huyền nhuyễn, nữ phẫn, yêu ghét đan xen, HE.


Văn Án:

Một là thiên đế thiên giới, si tình

Một là công chúa hồ tộc, lạnh lùng

Hai người gặp nhau khi cả hai đều ở trần gian lịch kiếp

Một người uống nước vong tình để quên đoạn tình cảm ngang trái kia

Một người vẫn thương nhớ, tìm kím người suốt hai trăm năm