Đọc Truyện [BHTT][Editing] Sói ngố, vào trong chén mau! - Tam Đồ Nguyệt Đế - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [BHTT][Editing] Sói ngố, vào trong chén mau! - Tam Đồ Nguyệt Đế

Tác giả: TieuTuoc

Đọc Truyện

Tác phẩm: Sói ngố, vào trong chén mau! 《呆狼,快到碗里来!》
Tác giả: Tam Đồ Nguyệt Đế 《三途月帝 》
Tình trạng RAW: 138 chương hoàn, gồm 114 chính văn và 24 phiên ngoại
Tình trạng edit: Đang edit, tiến độ 1 tuần 3 đến 4 chương
Thể loại của truyện: Con cưng, thần bí, thần tiên ma quái, giàu sang quyền thế, 1x1.
Editor: Tiểu Tước
Nhân vật chính: Cảnh Tiểu Lang x Nạp Lan Chỉ Thủy
Nhân vật phụ: Dịch Dạ Ly x Sở Khiết Đẳng
Khác: Là cuốn thứ 3 của bộ Lang Hoặc, phần 3 tiếp theo của phần 2 Tiểu Hồng Mạo và Đại Hôi Lang.

Link phần 2: https://www.wattpad.com/story/108096065-bhtt-editing-ti%E1%BB%83u-h%E1%BB%93ng-m%E1%BA%A1o-v%C3%A0-%C4%91%E1%BA%A1i-h%C3%B4i-lang-tam-%C4%91%E1%BB%93

Loading...