Đọc Truyện [BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu - Tiểu Uyên Uyên - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu - Tiểu Uyên Uyên

Tác giả: PhongLacJ

Đọc Truyện

Tác phẩm: Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu (Đốt Xương Cuối Cùng)
Tác giả: Tiểu Uyên Uyên
Tình trạng bản raw: 112 chương + 3 phiên ngoại
Tình trạng edit: đều đặn 1 chương/1 ngày
Thể loại: Bách hợp, hiện đại, thanh mai trúc mã, trinh thám phá án, HE,....
Nhân vật chính: Giản Mạc x Mộc Hi Lương
Nhân vật phụ: Lương Diệc, Triệu Đại Vĩ, Cố Tư Hàn, Tiêu Tiêu, Giản Dực Long và nhiều nhân vật khác
Editor: Phong Lạc

Vui lòng không re-up ở bất kì đâu trước khi có sự đồng ý của Editor.

Danh sách Chap

Văn Án

Chương 01: Án cắt chi (01)

Chương 02: Án cắt chi (02)

Chương 03: Án cắt chi (03)

Chương 04: Án cắt chi (04)

Chương 05: Án cắt chi (05)

Chương 06: Án cắt chi (06)

Chương 07: Án cắt chi (07)

Chương 08: Án cắt chi (08)

Chương 09: Án cắt chi (09)

Chương 10: Án cắt chi (10)

Chương 11: Án cắt chi (11)

Chương 12: Án cắt chi (12)

Chương 13: Án cắt chi (13)

Chương 14: Án cắt chi (14)

Chương 15: Án cắt chi (15)

Chương 16: Án cắt chi (16)

Chương 17: Án cắt chi (17)

Chương 18: Án mạng (01)

Chương 19: Án mạng (02)

Chương 20 : Án mạng (03)

Chương 21: Án mạng (04)

Chương 22: Án mạng (05)

Chương 23: Án mạng (06)

Chương 24: Án mạng (07)

Chương 25: Án mạng (08)

Chương 26: Án mạng (09)

Chương 27: Án mạng (10)

Chương 28: Án mạng (11)

Chương 29: Án mạng (12)

Chương 30: Án mạng (13)

Chương 31: Án mạng (14)

Chương 32: Án mạng (15)

Chương 33: Án mạng (16)

Chương 34: Án hút máu (01)

Chương 35: Án hút máu (02)

Chương 36: Án hút máu (03)

Chương 37: Án hút máu (04)

Chương 38: Án hút máu (05)

Chương 39: Án hút máu (06)

Chương 40: Phiên ngoại Lễ tình nhân

Chương 41: Án hút máu (07)

Chương 42: Án hút máu (08)

Chương 43: Án hút máu (09)

Chương 44: Án hút máu (10)

Chương 45: Án hút máu (11)

Chương 46: Án hút máu (12)

Chương 47: Án hút máu (13)

Chương 48: Án hút máu (14)

Chương 49: Án hút máu (15)

Chương 50: Án hút máu (16)

Chương 51: Án hút máu (17)

Chương 52: Án hút máu (18)

Chương 53: Án hút máu (19)

Chương 54: Tình yêu chân thành (01)

Chương 55: Tình yêu chân thành (02)

Chương 56: Tình yêu chân thành (03)

Chương 57: Tình yêu chân thành (04)

Chương 58: Tình yêu chân thành (05)

Chương 59: Tình yêu chân thành (06)

Chương 60: Tình yêu chân thành (07)

Chương 61: Tình yêu chân thành (08)

Chương 62: Tình yêu chân thành (09)

Chương 63: Tình yêu chân thành (10)

Chương 64: Tình yêu chân thành (11)

Chương 65: Tình yêu chân thành (12)

Chương 66: Tình yêu chân thành (13)

Chương 67: Tình yêu chân thành (14)

Chương 68: Tình yêu chân thành (15)

Chương 69: Tình yêu chân thành (16)

Chương 70: Tình yêu chân thành (17)

Chương 71: Tình yêu chân thành (18)

Chương 72: Tình yêu chân thành (19)

Chương 73: Tình yêu chân thành (20)

Chương 74: Tình yêu chân thành (21)

Chương 75: Tình yêu chân thành (22)

Chương 76: Tình yêu chân thành (23)

Chương 77: Án mất tích ly kì (01)

Chương 78: Án mất tích ly kì (02)

Chương 79: Án mất tích ly kì (03)

Chương 80: Án mất tích ly kì (04)

Chương 81: Án mất tích ly kì (05)

Chương 82: Án mất tích ly kì (06)

Chương 83: Án mất tích ly kì (07)

Chương 84: Án mất tích ly kì (08)

Chương 85: Án mất tích ly kì (09)

Chương 86: Án mất tích ly kì (10)

Chương 87: Án mất tích ly kì (11)

Chương 88: Án mất tích ly kì (12)

Chương 89: Án mất tích ly kì (13)

Chương 90: Án mất tích ly kì (14)

Chương 91: Án mất tích ly kì (15)

Chương 92: Án mất tích ly kì (16)

Chương 93: Án mất tích ly kì (17)

Chương 94: Án mất tích ly kì (18)

Chương 95: Án mất tích ly kì (19)

Chương 96: Chân tướng (01)

Chương 97: Chân tướng (02)

Chương 98: Chân tướng (03)

Chương 99: Chân tướng (04)

Chương 100: Chân tướng (05)

Chương 101: Chân tướng (06)

Chương 102: Chân tướng (07)

Chương 103: Chân tướng (08)

Chương 104: Chân tướng (09)

Chương 105: Chân tướng (10)

Chương 106: Tương thủ (01)

Chương 107: Tương thủ (02)

Chương 108: Tương thủ (03)

Chương 109: Tương thủ (04)

Chương 110: Tương thủ (05)

Chương 111: Tương thủ (06)

Chương 112: Tương thủ (07)

Chương 113: Tương thủ (08)

Chương 114: Phiên ngoại (01)

Chương 115: Phiên ngoại (02)

Thông Báo

Loading...