Đọc Truyện [BHTT - Edit] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ Thụ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [BHTT - Edit] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ Thụ

Tác giả: hanjin_125

Đọc Truyện

Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Ngày hoàn thành: 2017-02-15
Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669
Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ
Editor: Han Jin

Số chương: 122 chương (116 chương chính văn + 6 chương phiên ngoại)
Tình trạng edit: Vẫn đang mò mẫm từ từ. Cố gắng mỗi tuần 2 chương, nào xong sẽ up, nên không có lịch cụ thể đâu.

-------------

Vì đây là truyện đầu tiên mà mình edit nên nếu có sai sót cũng xin mọi người góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn.
Vì là vừa edit vừa đọc nên không nắm rõ truyện sẽ như thế nào, chỉ biết là HE thôi.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^