Đọc Truyện [BHTT] [EDIT] Trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [BHTT] [EDIT] Trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp

Tác giả: YultaeByun

Đọc Truyện

Tác Giả: Mị Nghiêu
Thể Loại: xuyên không gian lịch sử, cung đình, HE

Phong Mị Nghiêu: ngươi gây trở ngại đến ta tán gái, ta ly hôn được không?
Lãnh Vận Tình: ngươi là phò mã của ta, còn muốn nghĩ tán gái, ngươi cho là bản cung không tồn tại?
Phong Mị Nghiêu: ôi uy, vậy ngươi đừng bắt ta làm Phò mã, hoặc là đưa ít tiền, ta liền không tán gái.
==================
Mạc danh kỳ diệu xuyên đến cổ đại, kế hoạch trốn đi lại bị hiểu rõ.
Công chúa ngàn dặm truy phu, đem phò mã tự mình bắt trở về.
Cùng công chúa liên tiếp làm đúng.
Mặt dày mày dạn phò mã háo sắc, nữ vương phúc hắc lại thích trêu cợt người, công chúa!