Đọc Truyện [BHTT][Edit][Hoàn] Đàn chị, con gái chị sao lại giống em? - Hướng Nhật Thiên Âm - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [BHTT][Edit][Hoàn] Đàn chị, con gái chị sao lại giống em? - Hướng Nhật Thiên Âm

Tác giả: drizadon

Đọc Truyện

Tên gốc: Học tỷ, của ngươi nữ nhi thế nào giống như ta?
Tác giả: Hướng Nhật Thiên Âm
Độ đài: 23 chương + 1 phiên ngoại

Văn án
Hai người chậm chạp chưa từng nhìn thấu tâm tình đối phương

Một hồi say rượu loạn tính nhưng cũng đều chạy trối chết

Một người tiếp tục việc học trong nước, một người tiếp tục việc học ở nước ngoài

Không biết một sự kinh ngạc đang đợi hai người

Nhiều năm sau đó lại gặp lại

Loading...