Đọc Truyện [BHTT - Drop] Chiến lược tấn công nữ thần - Vô Liêu Đáo Để - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [BHTT - Drop] Chiến lược tấn công nữ thần - Vô Liêu Đáo Để

Tác giả: thienthanh-gia

Đọc Truyện

Tựa: 网游之攻略女神 - (Võng du) Chiến lược tấn công nữ thần
Tác giả: Vô Liêu Đáo Để - 无聊到底
Thể loại: Hiện đại, võng du hình thức toàn tức, ngáo ngáo ngọt ngọt, chậm nhiệt
Tình trạng Raw: Hoàn 89 chương + 5 phiên ngoại
Tình trạng Edit: Đã ngừng
Translate: QT đại nhân, Google-sama
Editor: Thiên Thánh
Tấn Giang: jjwxc/2484938
Giới thiệu vắn tắt: Cái dở của tác giả với độ dở hơi của editor đều nằm trong chương 1, xem xong là có thể quyết định nhảy hố hay không.

Danh sách Chap

Đệ 1 chương: Làm quen nữ thần đều dựa vào gầm thét

Đệ 2 chương: Lời nguyền khó giải trong lịch sử

Đệ 3 chương: Muốn sợ đi mà sợ em không sợ

Đệ 4 chương: Chuyên nghiệp đánh vào mặt bốp bốp bốp

Đệ 5 chương: Em thích chị 7 năm rồi

Đệ 6 chương: Cái gọi là người không bằng chó

Đệ 7 chương: Bạn thân thật sự rất nguy hiểm

Đệ 8 chương: Muốn đánh thì đánh ai sợ ai

Đệ 9 chương: Nữ thần cũng xấu xa

Đệ 10 chương: Trò chơi săn đầu người

Đệ 11 chương: Hướng tính của em thay đổi rồi

Đệ 12 chương: Huynh đệ anh hiền thê em mụ?

Đệ 13 chương: Chị có tiểu tâm tình rồi

Đệ 14 chương: Giấc mộng 99 đóa hồng

Đệ 15 chương: Giỡn nữa tôi báo cảnh sát

Đệ 16 chương: Em 'Woa!' cái quỷ gì a

Đệ 17 chương: Một bất ngờ xinh đẹp

Đệ 18 chương: Tên thật là không biết

Đệ 19 chương: Sẽ làm đứa ngốc của chị

Đệ 20 chương: Đại lễ bao ngày Quang Côn

Đệ 21 chương: Hiểu lầm nhỏ và phong ba to

Đệ 22 chương: Bây giờ đến lượt chị đợi em

Đệ 23 chương: Lúc này không động bao giờ động

Đệ 24 chương: 500 vàng cũng không có cho tôi

Đệ 25 chương: Ước hẹn của bốn chó độc thân

Đệ 26 chương: Nguyệt hắc phong cao đêm giết người

Đệ 27 chương: Vấn đề có thể và không thể

Đệ 28 chương: Đình chiến qua ngày lễ

Đệ 29 chương: Thủy Ngư đảng cảm thấy sâu sắc không phục

Đệ 30 chương: Sỏa bạch điềm đặc biệt ngọt

Đệ 31 chương: Nguyên đám các người khẩu vị đều nặng

Đệ 32 chương: Không có chuyện tiện nghi như vậy

Đệ 33 chương: Em thích chị phải không

Đệ 34 chương: Oan gia ngõ hẹp chết mới thôi

Đệ 35 chương: Oan đại đầu giữa màn kịch

Đệ 36 chương: Đêm khuya tụ hội tám chuyện

Đệ 37 chương: Trận chiến xin phép lui một đoạn

Đệ 38 chương: Deja vu tỏ tình thách đố

Đệ 39 chương: Còn có một chuyện khác

Đệ 40 chương: Bất chợt ôm lấy nhau

Đệ 41 chương: Đoạt a đoạt a đoạt Niên Thú

Đệ 42 chương: Đừng mơ cầm tiền đến vũ nhục tôi

Đệ 43 chương: Mệnh chó gian nan như vậy

Đệ 44 chương: Muốn vì nữ thần mua mua mua

Đệ 45 chương: Ý nghĩa chiến lược của Khí Liệu

Đệ 46 chương: Không thể tùy tiện nói đùa

Đệ 47 chương: Biết đạo lý cũng đếch có dùng được gì

Đệ 48 chương: Muốn ở bên chị cả đời

Đệ 49 chương: Chị muốn đưa em đi gặp ông

Thông báo drop

Loading...