Đọc Truyện [BHTT] [CĐ-Edit] Mẫu Hậu ! Theo Ta Đi - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [BHTT] [CĐ-Edit] Mẫu Hậu ! Theo Ta Đi

Tác giả: SadEndingg

Đọc Truyện

Tên truyện: Mẫu Hậu, Theo Ta Đi (母后,跟我走)
Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
Thể loại: Cung đình tranh đấu, NPNT
Couple: Sở Trạm x Diệp Tư Vũ
Độ dài bản raw: 102 chương (Hoàn) + 4 Phiên ngoại
Editor: Trầm Ngôn ( Shoshi5999)
Beta: Trầm Ngôn (Soshi5999)
Tiến độ edit: Đang lết vì chờ đợi beta có thời gian (*Trích lời beta)
Văn án:
Lần đầu gặp gỡ,
Nàng là Hoàng tử bình thường tử nhỏ đã mất đi mẫu thân, còn nàng tuy sinh ra gia thế hiển hách nhưng lại là Hoàng hậu bị thất sủng.
Nàng chỉ tay về phía hoàng cung nói: "Ta muốn hóa thành chim bay ra khỏi nơi này, ngươi sẽ cùng ta đi chứ?"
Nàng cười gật đầu: "Được, nếu có một ngày như thế, ta sẽ cùng ngươi rời đi."

Mười năm sau,
Nàng là thiếu niên nơi sa trường, là Vương gia chiến công hiển hách. Còn nàng vẫn là một thân bạch y, bình thản đạm nhiên ở trong cung.
Nàng ngẫng đầu, ưỡn ngực nói: "Không cần biến thành chim ta vẫn có thể thoát khỏi cái lồng này. Ngươi nguyện ý cùng ta đi chứ?"
Nàng như cũ nhàn nhạt cười, nhưng không có cho nàng một câu trả lời vừa lòng.

Thay đổi bất ngờ,
Nàng lĩnh binh bình định, được chọn trở thành Thái tử. Mà nàng, vì gia tộc liên lụy liền bị biếm vào lãnh cung.
Trong lãnh cung, nàng đối nàng vương tay nói: "Mẫu hậu, theo ta đi."
Vì nàng, chẳng sợ vạn kiếp bất phục!

Danh sách Chap

Văn án

Chương 1 : Lần đầu gặp

Chương 2 : Thoát đi

Chương 3: Một Lời Hứa

Chương 4 : 7 Năm

Chương 5: Hoàng Tử

Chương 6 : Khoa thi

Chương 7 : Kỳ Thi Mùa Xuân

Chương 8: Áo Bông

Chương 9 : Trạng Nguyên

Chương 10 : Yến Tiệc

Chương 11 : Xuất Cung

Chương 12: Tượng đất

Chương 13 : Ngẫu nhiên gặp gỡ

Chương 14: Tranh Thuyền

Chương 15 : Ám sát

Chương 16: Xong Việc

Chương 17 : Sở Hoàng

Phần 18 : Phản Loạn

Chương 19 : Nghênh chiến

Chương 20: Xuất Chinh

Chương 21 : Nhất Tiễn

Chương 22 : Tin Chiến Thắng

Chương 23: Đắc thắng

Chương 24: Trở Về

Chương 25 - Thăm hỏi

Chương 26 - Phùng Lạc

Chương 27 - Mới quen

Chương 28 - Phu nhân

Chương 29 - Gặp gỡ

Chương 30 - Suy đoán

Chương 31 - Tấn Vương

Chương 32 - Hôn sự

Chương 33 - Lo lắng

Chương 34 - Thăm bệnh

Chương 35 - Trò hề

Chương 36

Chương 37 - Chiến sự

Chương 38 - Tương tư

Chương 39 - Sa trường

Chương 40 -Đường về

Chương 41 - Tái kiến

Chương 42 : Giữ Lại

Chương 43 - Tặng mai

Thông báo!

Chương 44: Diệp Gia

Chương 45 - Triều cục

Chương 46 - Tứ hôn

Chương 47 - Tâm ý

Chương 48 - Đại hôn

Chương 49 - Hỷ yến

Chương 50 - Làm rõ

Chương 51 - Đoan Ngọ

Chương 52 - Bánh chưng

Chương 53 - Túi hương

Chương 54 - Quốc yến

Chương 55 - Vạn thọ

Chương 56 - Trúng độc

Chương 56 - Tư tâm

Chương 58 - Gợn sóng

Chương 59 - Đoạt cung

Chương 60 - Diện thánh

Chương 61 - Nghịch chuyển

Chương 62 - Bắt giữ

Chương 63 - Sát phạt

Chương 64 - Quyết đoán

Chương 65 - Không lời

Chương 66 - Lãnh Cung

Chương 67 - Gặp Lại

Chương 68 - Lâm Triều

Chương 69 - Giết Cha

Chương 70 - Di Chiếu

Chương 71 - Bàng Hoàng

Chương 72 - Cự Tuyệt

Chương 73 - Tính Toán

Chương 74 - Tấu Chương

Chương 75 - Thử Lòng

Chương 76 - Mượn Sách

Chương 77 - Đến trễ

Chương 78 - Giấu diếm

Chương 79 - Phát Tiết

Chương 80 - Hậu Vị

Chương 81 - Lấy Lòng

Chương 82 - Đốt Kinh

Chương 83 - Băn Khoăn

Chương 84 - Bệnh Nguy Kịch

Chương 85 - Bỏ Chạy

Chương 86 - Sao Nào

Chương 87 - Hôm Sau

Chương 88 - Mật Thư

Chương 89 - Sầu Lo

Chương 90 - Thiên Lao

Chương 91 - Chiến Khởi

Chương 92 - Tin Dữ

Chương 93 - Thất Lợi

Chương 94 - Thương Nghị

Chương 95 - Thân Chinh

Chương 96 - Tắm

Chương 97 - Tao Ngộ

Chương 98 - Quân Sư

Chương 99 - Xoay Chuyển