Đọc Truyện [ BANGXID ] Những Câu Chuyện Oneshort - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [ BANGXID ] Những Câu Chuyện Oneshort

Tác giả: -fathy-

Đọc Truyện

Một món đồ nữa lại xuất hiện trong ngôi nhà của tớ!

Vì cảm hứng mà tớ nghĩ ra Fic nhỏ này. Một Fic gồm nhiều câu chuyện oneshort mà tớ suy nghĩ và viết nên, có nhưng mẩu truyện sẽ là SE hoặc HE, nó còn tùy theo tâm trạng tớ lúc đó nữa!

Nhưng mong các cậu sẽ ủng hộ Fic này của tớ nhé!

if you don't want read this fic, you can click back