Đọc Truyện Bán Yêu Tư Đằng - Vĩ Ngư (Hoàn + NT xuất bản) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Bán Yêu Tư Đằng - Vĩ Ngư (Hoàn + NT xuất bản)

Tác giả: hanvuphi82

Đọc Truyện

Thể loại: Hiện đại huyễn huyễn
Người dịch: Hàn Vũ Phi
Poster: Mèo Mỡ

Văn Án:

Người sống trên thế gian này phải có một mục tiêu, có một hy vọng. Ngay cả bài tập làm văn của học sinh tiểu học cũng viết về "Ước mơ của em".
- Ước mơ của cậu là gì?
- Lại làm người lần nữa.. Còn cô?
- Trở thành yêu lần nữa.

Lời người dịch:

Tư Đằng - Một yêu nữ có nguyên thần là cây mây. Cô bị chúng lão đạo sĩ giết chết vào thời Dân Quốc tại Thượng Hải. Bảy mươi sáu năm sau vô tình được máu một con người rót vào tim cứu sống. Nhưng bị mất đi phần lớn phép thuật và sức mạnh, trở thành một "bán yêu". Cô quyết tâm đi tìm chúng lão đạo sĩ năm xưa báo thù, nhưng lại gặp phải cảnh còn người mất, kẻ thù đã mồ yên mả đẹp. Cô biết trả thù ai?
Tần Phóng - Một thanh niên đẹp trai, giỏi giang và giàu có. Nhưng cuộc đời của anh chỉ có thể hình dung bằng một câu "Gặp sai người sai thời điểm là thê lương". Anh có một vị hôn thê không rõ lai lịch, dẫn đến việc bị mất tính mạng. Vô tình được một luồng yêu khí cải tử hồi sinh, trở thành một "nửa người". Nhưng cái giá phải trả là phải luôn kề cận yêu nữ kia, còn bị cô ta bắt làm nô dịch. Là họa hay là phúc?
Chúng tiểu đạo sĩ hưng phấn như được ra nước ngoài du lịch, tụ tập bên nhau hớn hở thảo luận: "Nghe nói có yêu quái xuất hiện hả?", "Là yêu quái thật sao? Có mấy cái mũi, mấy con mắt?", "Nhất định phải chụp hình nó đăng lên mạng mới được." - Bên kia là yêu quái chịu đựng gian truân, quyết tâm báo thù. Bên này là giới đạo môn thế kỷ hai mươi mốt vui chơi lười nh

Danh sách Chap

Không Tên Phần 1

Phần Không Tên 2

Phần Không Tên 3

Phần Không Tên 4

Phần Không Tên 5

Phần Không Tên 6

Phần Không Tên 7

Phần Không Tên 8

Phần Không Tên 9

Phần Không Tên 10

Phần Không Tên 11

Phần Không Tên 12

Phần Không Tên 13

Phần Không Tên 14

Phần Không Tên 15

Phần Không Tên 16

Phần Không Tên 17

Phần Không Tên 18

Phần Không Tên 19

Phần Không Tên 20

Phần Không Tên 21

Phần Không Tên 22

Phần Không Tên 23

Phần Không Tên 24

Phần Không Tên 25

Phần Không Tên 26

Phần Không Tên 27

Phần Không Tên 28

Phần Không Tên 29

Phần Không Tên 30

Phần Không Tên 31

Phần Không Tên 32

Phần Không Tên 33

Phần Không Tên 34

Phần Không Tên 35

Phần Không Tên 36

Phần Không Tên 37

Phần Không Tên 38

Phần Không Tên 39

Phần Không Tên 40

Phần Không Tên 41

Phần Không Tên 42

Phần Không Tên 43

Phần Không Tên 44

Phần Không Tên 45

Phần Không Tên 46

Phần Không Tên 47

Phần Không Tên 48

Phần Không Tên 49

Phần Không Tên 50

Phần Không Tên 51

Phần Không Tên 52

Phần Không Tên 53

Phần Không Tên 54

Phần Không Tên 55

Phần Không Tên 56

Phần Không Tên 57

Phần Không Tên 58

Phần Không Tên 59

Phần Không Tên 60

Phần Không Tên 61

Phần Không Tên 62

Phần Không Tên 63

Phần Không Tên 64

Phần Không Tên 65

Phần Không Tên 66

Phần Không Tên 67

Phần Không Tên 68

Phần Không Tên 69

Phần Không Tên 70

Phần Không Tên 71

Phần Không Tên 72

Phần Không Tên 73

Phần Không Tên 74

Phần Không Tên 75

Phần Không Tên 76

Phần Không Tên 77

Phần Không Tên 78

Phần Không Tên 79

Phần Không Tên 80

Phần Không Tên 81

Phần Không Tên 82

Phần Không Tên 83

Phần Không Tên 84

Phần Không Tên 85

Phần Không Tên 86

Phần Không Tên 87

Phần Không Tên 88

Phần Không Tên 89

Phần Không Tên 90

Phần Không Tên 91

Phần Không Tên 92

Phần Không Tên 93

Phần Không Tên 94

Phần Không Tên 95

Phần Không Tên 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Phần Không Tên 100

Phần Không Tên 101

Phần Không Tên 102

Phần Không Tên 103

Phần Không Tên 104

Phần Không Tên 105

Phần Không Tên 106

Phần Không Tên 107

Phần Không Tên 108

Phần Không Tên 109

Phần Không Tên 110

Phần Không Tên 114

Loading...