Đọc Truyện Bản thông báo tử vong Tập 5- Khúc Ly Biệt 2 - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Bản thông báo tử vong Tập 5- Khúc Ly Biệt 2

Tác giả: nth166

Đọc Truyện

Là Tập 5 của loạt truyện bản thông báo tử vong.
Tác giả: Chu Hạo Huy.
Dịch giả: Hương Ly
Đơn vị phát hành: nxb văn học.
gồm 8 chương, độ dài 549 trang.