Đọc Truyện Bàn cầu cơ Angel & Demon - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Bàn cầu cơ Angel & Demon

Tác giả: Kimihiru

Đọc Truyện

Bàn cầu cơ này thật lạ. Tại sao lại có hình thiên thần và ác quỷ bắt tay nhau ?

Thần và quỷ, bóng tối và ánh sáng, sự thật và giả dối, thực tế và truyền thuyết đan xen vào nhau. Sự thật là thế nào?