Đọc Truyện Bàn cầu cơ Angel & Demon - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Bàn cầu cơ Angel & Demon

Tác giả: Kimihiru

Đọc Truyện

Bàn cầu cơ Angel and Demon ẩn chứa những điều khó tin về vũ trụ. Người làm chủ bàn cầu cơ là một cô gái bình thường. Từ đây bao bí mật của thế giới được mở ra, vượt xa suy nghĩ của con người.

Thần và quỷ, bóng tối và ánh sáng, sự thật và giả dối, khoa học và tâm linh, thực tế và truyền thuyết đan xen vào nhau. Sự thật là thế nào?

Danh sách Chap